BAB XIII

KEORGANISASIAN

 

Pasal Tigapuluh Sembilan

KEPENGURUSAN

Kewajiban:

 • Semua santri wajib bersedia jika ditunjuk sebagai ketua pengurus.
 • Semua santri yang ditunjuk menjadi pengurus wajib melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik dan penuh tanggungjawab, amanah, tekun, dan kreatif.
 • Semua santri yang ditunjuk menjadi pengurus wajib menjaga nama baik organisasi dan anggota pengurus.
 • Semua santri yang ditunjuk menjadi pengurus wajib berperilaku sopan dan berakhlak karimah kepada sesama pengurus dan juga kepada anggota/a’dho’
 • Semua santri yang ditunjuk menjadi pengurus wajib menjadi uswah hasanah bagi anggota/a’dho’

 

Pasal Empat Puluh

KEANGGOTAAN

Kewajiban:

 • Semua santri wajib menjadi anggota/a’dho’ IST (Imaaratu Su'uunith -Thalabah) selama menjadi santri
 • Semua santri wajib menaati ‘semua ketetapan’ IST.
 • Semua santri wajib bersedia ketika ditunjuk sebagai kader IST.
 • Semua santri wajib bersedia ketika ditunjuk menjadi pengurus rayon.
 • Semua santri wajib menjaga nama baik pengurus.
 • Semua santri wajib berakhlaq karimah kepada semua pengurus.
 • Semua santri wajib bertawashauw bil haq dan tawasaw bis-shabri kepada pengurus dan sesama santri

 

 

Pasal Empatpuluh Satu 

Larangan:

Santri dilarang mendirikan organisasi apapun selain IST

Go to top